Til innholdet

Våre entreprenørtjenester

Våre kompetanseområder dekker meget vidt, og vi kan påta oss de aller fleste typer grunnarbeider med egne ressurser. I tillegg kompletterer vi med spesialiserte samarbeidspartere innenfor øvrige fagfelt, noe som totalt sett gjør oss til en komplett grunnentreprenør.

Vi har spesialisert oss på utbygging av vei, vann- og avløpsanlegg, jernbane, tunnellarbeider, samt større tomteutbyggingsprosjekter. Våre medarbeidere har lang erfaring og høy faglig kompetanse som sikrer at resultatet og fremdriften blir som avtalt med vår oppdragsgiver.

 

Vi tar på oss jobber innenfor følgende områder:

  • Veibygging og –rehabilitering
  • VA anlegg
  • Tomtearbeider
  • Jernbane/tunnelarbeider
  • Tunnelrehabilitering
  • Masseforflytning
  • Utomhusarbeider/anleggsgartner
  • Fjell- og sprengningsarbeider
  • Fundamentering/peling/spunting
  • Mobilknusing