Til innholdet

Tønsbergprosjektet

Skanska Norge er totalentreprenør for utbygging av sykehuset i Tønsberg. Prosjektet er et pilotprosjekt med nye former for kontraktstrategi, BIM og samhandling. Marthinsen & Duvholt utfører grunnarbeidene.

Tønsbergprosjektet består av nytt psykiatribygg med et bruttoareal på ca. 11 000 kvm og et somatikkbygg (31 000 kvm brutto) i tilknytning til dagens infrastruktur. I tillegg kommer tilpasning av offentlig infrastruktur, energianlegg og rivning av eksisterende sykehusbygninger. Psykiatribygget fullføres i slutten av 2018. Somatikkbygget ved «nye SiV» er ferdig to år etter. Entreprisekostnaden er beregnet til NOK 1,3 milliarder.

Se noen av våre referanser