Til innholdet

Tiedemannsbyen Felt A

Skanska Norge har til enhver tid flere boligutviklingsprosjekter gående i Oslo. Ett av disse er Tiedemannsbyen, som befinner seg på den gamle fabrikktomten til Tiedemanns Tobakksfabrikk på Ensjø i Oslo. Vi står for grunnarbeidene for felt A.

Grunnarbeid for bygg kan være utfordrende og krever god planlegging og samarbeid mellom aktørene. Prosjektet Tiedemannsbyen er et godt eksempel på «OneSkanska»-tankegang, hvor flere av de involverte er en del av konsernet Skanska Norge.

Se noen av våre referanser