Til innholdet

Rv 354 Setreveien – Breviksbrua

Prosjekter som omhandler tunnelrehabilitering er ett av Marthinsen & Duvholts satsningsområder. Dette prosjektet innebar blant annet rehabilitering av 2 små tunneler på nordsiden av gamle Breviksbrua.

Arbeidene besto i at 3-felts veg med fortau skulle bygges om til 2 felt i tillegg til rabatt og gang-/sykkelveg på 600 meter. To vegtunneler på 150 og 50 meter ble oppgradert med bergsikring, vann- og frostsikring og nytt belysningsanlegg.

Se noen av våre referanser