Til innholdet

Nordgata – Barkevikveien

Larvik kommunes eksisterende vann- og avløpsnett rehabiliteres etter behov, og årlig bevilges det ca. 80 mill til fornyelse av vei-, vann- og avløpsnettet i kommunen. Det er et stort etterslep på rehabilitering, både i Larvik og ellers i landet. Ett av saneringsprosjektene som utføres av Marthinsen & Duvholt er i Helgeroa.

Larvik kommune har aldri bevilget mer penger til sanering enn de har gjort de siste årene. Vann- og avløpsprosjekter er kjernevirksomhet i Marthinsen & Duvholt, hvor vi har god kompetanse og gjennomføringsevne. Prosjektet innebærer full separering av avløp og fornying av vannledninger i området. Det blir utført full utskiftning av veioverbygning og etablering av nytt gatelys. Prosjektet innebærer også separering av private stikkledninger.

Se noen av våre referanser