Til innholdet

MIRA

Vann- og avløpsprosjekter er noe Marthinsen & Duvholt har utført siden selskapets oppstart, og overføringsledningen for MIRA (Midtre Romerike Avløpsselskap) passet perfekt i vår portefølje.

Vi har lagt ca 7 km. vann- og pumpespillvannsledninger fra Frogner i Sørum kommune til Ask i Gjerdrum kommune. Dette har vært ett av flere delstrekk i et større prosjekt for MIRA. Det er lagt PE avløpsledning i dimensjon ø315-400 i tillegg til ø710 PE rør for vann. Traseen krysser E6, Trondheimsvegen og fylkesveger ved styrt boring og rørpressing.

Se noen av våre referanser