Til innholdet

Jotun – Gimle, grunnarbeider

Jotun AS med hovedkontor i Sandefjord bygger ut nytt konsern- og FoU-senter med tilhørende fasiliteter. Senteret skal romme ca. 650 ansatte og være klart for innflytting i 2019.

Marthinsen & Duvholt står for grunnarbeidene i underentreprise til Altiba AS. Våre arbeider har blant annet bestått i:

  • Etablering av 30m tunnel for adkomst til laboratorium
  • Fjellsikring
  • Generelle sprengningsarbeider
  • VA anlegg, og kabler i grunnen og bunnledninger til bygg
  • Avretting til bygg
  • Tilbakefylling med Leca og EPS inntil jordtrykksvegg
  • 2 stk pumpestasjoner

 

 

Se noen av våre referanser