Til innholdet

Greverud

Greverudtorget er et utbyggingsprosjekt i Oppegård Syd som skal inneholde leiligheter, forretninger og parkeringshus. Det er lagt stor vekt på å utvikle gode felles uterom med torget som en naturlig møteplass. Marthinsen & Duvholt er valgt som grunnentreprenør i prosjektet.

Marthinsen & Duvholt AS er valgt som grunnentreprenør, og skal stå for grunnarbeider til bygg, opparbeidelse av veier og omfattende VA-arbeider.

Se noen av våre referanser