Til innholdet

Fv 303 Hem – Enga

Det har lenge vært et ønske som sammenhengende gang- og sykkelveg mellom Sandefjord og Larvik, og dette prosjektet i en strekning av 1.270 meter er en del av denne utbyggingen.

Arbeidene besto i etablering av ny gang- og sykkelveg langs FV303, både i Larvik og Sandefjord kommune. Det ble bygget en ny GS-bru på 25 meter over Hemskilen i tillegg til at det ble etablert belysning på hele strekket. Trafikkavvikling var et stort fokusområde under anleggstiden, da omkjøringsmulighetene i området var svært begrenset.

Se noen av våre referanser