Til innholdet

E18 Natvallkrysset

Mindre enn 2 år etter at E18 gjennom Vestfold ble utvidet, måtte ett av kryssene bygges om. Natvallkryssets utforming gjorde at det oppsto køer i avkjøringsrampen, og dette måtte av trafikksikkerhetshensyn gjøres om.

Prosjektet ble gjennomført med suksess, og på kort tid. Både av- og påkjøringsrampen til E18 ble bygget om, og etter at ombyggingen var ferdig, var trafikkproblemet løst. Prosjektet omfattet også noe elektroarbeider, rekkverk, gjerder, stein og beplantning.

Se noen av våre referanser