Til innholdet

E18 Bommestad – Sky

Veiprosjekter er et av MDs hovedsatsningsområder. Å bygge Europavei er en stor utfordring, men vi har lang erfaring og god kompetanse for å gjennomføre slike jobber.

Vi har hatt to underentrepriser i utbyggingen av E18 mellom Bommestad og Sky i Larvik. For Implenia har vi utført grunnarbeider i forbindelse med Farris bru, og for Skanska Norge har vi utført tunnel- og dagsonearbeider på nye E18. I prosjektet inngår to tunneler; Larvikstunnelen (2800 m) og Martineåsen tunnel (1300 m).

Se noen av våre referanser