Til innholdet

Fjellveien VA

For Lørenskog kommune har vi utført sanering av ledningsanlegg i eksisterende boligområde på Fjellhamar.

Ledningsanlegget fra 60- og 70-tallet hadde vært utsatt for stadige brudd, og kommunen ønsket derfor å bytte ut anlegget. Det ble lagt provisorisk vannledning til husstandene under anleggsperioden når VA-anlegget ble sanert. God trafikkavvikling og fremkommelighet var viktig under prosjektets gang.

Se noen av våre referanser