Til innholdet

Rehabilitering av rullebane, Torp Sandefjord Lufthavn

Som følge av avvik med påfølgende krav fra Luftfartstilsynet fikk Torp Sandefjord Lufthavn frist til 1.12.2017 med å rehabilitere rullebanen. Vi har vært leverandør av anleggstjenester på Lufthavnen i mange år, og er svært tilfreds med at vi ble valgt som utførende entreprenør i denne store jobben.

Prosjektet består blant annet i avretting og asfaltering av hele rullebanen, utvidelse av skuldre på hver side av rullebanen samt nye snuplasser i endene. I tillegg etableres nytt overvannssystem og ny rullebanebelysning. Da flyplassen skal være operativ på dagtid, er alt arbeid lagt til nattetid. Det vil si kun 6 timers arbeidstid i døgnet og at planlegging og effektiv drift har vært helt avgjørende for å få gjennomført prosjektet.

Se noen av våre referanser