Til innholdet

E18 Kjørholt og Bamble tunneler

I det fleste store prosjekter i regi av Nye Veier AS er det behov for forberedende arbeider. Dette er et slikt prosjekt, og er så langt vårt tredje prosjekt for Nye Veier AS.

Vi har utført sprengningsarbeider ifm. påhugg og opparbeidelse av anleggsveier. Det var stor aktivitet over en kort tidsperiode i prosjektet, og vi overleverte arbeidene innen gitt tidsfrist og med god kvalitet.

Se noen av våre referanser