Til innholdet

Rehabilitering av Nordby- og Smiehagentunnelen

Tunnelrehabiliteringsprosjekter er et satsningsområde i Marthinsen & Duvholt. Vi har tidligere hatt flere lignende prosjekter, men ingen av denne størrelsen. Prosjektet er det største egenregiprosjektet til M&D noensinne.

Prosjektoppstart var i september 2017, hvor de første 3 månedene innebærer helstengt tunnel og arbeider som går i skift hele døgnet. Det er Nordbytunnelen (3.850 meter) og Smiehagentunnelen (892 meter) som skal rehabiliteres. Arbeidene består blant annet av brannsikring av rømningskorridorer, nye tekniske rom, bytte av vifter og skilt, 2 pumpestasjoner og renseanlegg for tunnelvaskevann.

Se noen av våre referanser