Til innholdet

FV256 Semsbyveien P3.3

Som et ledd i utbyggingen av E18 gjennom vestfold, er det gjort flere tiltak på sideveiene for å gjøre disse sikrere for trafikanter og gående/syklende. Dette prosjektet, kalt P3.3, omhandlet parsellen fra Askehaugveien til Andebuveien.

Prosjektet omhandlet bygging av gang- og sykkelvei/fortau samt diverse trafikksikkerhetstiltak for Statens Vegvesen, samt 450 meter nytt vann- og avløpssystem for Tønsberg kommune i samme område.

Se noen av våre referanser