Til innholdet

Om Oss

Marthinsen & Duvholt AS - tunnelarbeider

Marthinsen & Duvholt

Marthinsen & Duvholt holder til i Hangarveien ved Torp Sandefjord Lufthavn. Selskapet har hatt en sterk utvikling siden oppstarten i 1999, og er pr i dag Vestfolds og Telemarks største maskinentreprenør. Firmaet ble startet av Svein Håkon Marthinsen og Frank Duvholt – to personer med lang fartstid i bransjen.

Marthinsen & Duvholt er en del av Skanska
I 2011 kom Skanska Norge inn på eiersiden i Marthinsen & Duvholt, og i 2017 ble Marthinsen & Duvholt et heleid datterselskap i Skanska Norge. Oppkjøpet førte til en vesentlig økning i oppdragsmengden med spennende og større utfordringer for alle ansatte. Konsernet Skanska Norge har ca 3.800 medarbeidere og omsatte i 2018 for NOK 12,8 mrd.

Yrkesstolthet og engasjement
Vi har for lengst erkjent at våre ansatte er vår største ressurs og vårt største konkurransefortrinn. Derfor legger vi stor vekt på å skape en god bedriftskultur, og vårt arbeidsmiljø er preget av ansvarlighet, ståpåvilje og faglig stolthet.

Marthinsen & Duvholt har som målsetting å være det ledende grunnentreprenørselskap på sitt nivå og i sitt distrikt. Utover det rent resultatmessige, har selskapet også som mål å bidra med trygge og langsiktige arbeidsplasser for våre ansatte. Gjennom god personalpolitikk skal vi være den foretrukne arbeidsplassen for nåværende og fremtidige medarbeidere.

Fakta om M&D AS

Administrerende direktør: Frank Duvholt
Selskapsform: Aksjeselskap
Organisasjonsnummer: 980 416 976
Hovedvernombud: Knut-Erik Andersen
Bedriftshelsetjeneste: Skanska BHT
Forsikringsselskap: IF Skadeforsikring
Revisor: EY AS

Sentralgodkjenning
Firmaet er godkjent under følgende områder:

 • Prosjekterende: Veg-, utearealer og landskapsutforming. Tiltaksklasse 3
 • Prosjekterende: Vannforsynings- og avløpsanlegg. Tiltaksklasse 2
 • Utførende: Innmåling og utstikking av tiltak. Tiltaksklasse 3
 • Utførende: Veg- og grunnarbeider. Tiltaksklasse 3
 • Utførende: Vannforsynings- og avløpsanlegg. Tiltaksklasse 3
 • Utførende: Riving og miljøsanering. Tiltaksklasse 3
 • Utførende: Plasstøpte betongkomstruksjoner. Tiltaksklasse 3

Etikk

Du kan stole på oss!

Marthinsen & Duvholt har til enhver tid et stort antall prosjekter som involverer mange kunder og leverandører. Vi krever at alle i organisasjonen utviser god forretningsskikk i alle faser av arbeidet vårt. Som et datterselskap i Skanska er Marthinsen & Duvholt underlagt konsernets etiske retningslinjer.

Klikk her for å lese våre etiske retningslinjer

Miljø/ISO 14001

Marthinsen & Duvholt er ISO 14001:2015 miljøsertifisert under Skanska Norge sitt konsernsertifikat.

Vår virksomhet skal bidra til å bevare, og der det er mulig forbedre miljøet gjennom å:

 • Ha en maskinpark som gjennom nyeste teknologi og effektiv bruk minimerer miljøutslipp.
 • Vise ansvarlighet ved å ta vare på natur og miljø, både ved å minimere miljøbelastninger knyttet til egen virksomhet og påvirke til miljøvennlige løsninger i våre oppdrag.
 • Bidra til resirkulering, god avfallshåndtering og gjenbruk på byggeplassen.
 • Utvikle arbeidsmetoder som sparer miljøet. Vi skal etterlate miljøet på byggeplassen i like bra eller bedre stand enn da vi startet arbeidene.
 • Vår miljøpolicy skal være uansett virkende, og skal derfor også gjelde selv om oppdragsgiver ikke krever dette.
 • Vi skal gjøre våre ansatte bevisst på årsakene til de miljøbevarende tiltak som blir iverksatt slik at de ikke tar hensyn til miljøet fordi de MÅ- men fordi de selv ønsker det.
 • Redusere bruk av miljøskadelige stoffer og håndtere miljøskadelig avfall på en forsvarlig måte i henhold til våre planer og rutiner.

Vår miljøpolitikk kan leses her

ISO 9001

Marthinsen & Duvholt er ISO 9001:2015 sertifisert under Skanska Norge sitt konsernsertifikat.

Marthinsen & Duvholt skal være en seriøs og profesjonell bedrift, og den foretrukne samarbeidspartner innen bygg- og anleggsbransjen.

Gjennom gode rutiner for planlegging og gjennomføring av alle oppgaver, skal vi skape merverdi for våre kunder og for våre eiere.

Maskinpark

Marthinsen & Duvholt har en moderne og godt vedlikeholdt maskinpark. Hovedsakelig består maskinparken av gravemaskiner, men vi har også en rekke andre maskintyper som dumpere, hjullastere, lastebiler, dozere, valser og traktorer.

Vi har gode rutiner for vedlikehold og sertifisering av maskiner og utstyr. Dette sikrer oss en effektiv og pålitelig maskinpark, hvor unødige opphold i produksjonen unngåes.

Vi har også en moderne serviceverksted med dyktige ansatte som sørger for at materiellet alltid er i topp stand og i tråd med forskriftene.

Presentasjonsvideoer